apr
25
tor
Årsstämma, bygdegårdsföreningen Hindås station
apr 25 kl. 18:00 – 19:00

Bygdegårdsföreningen HINDÅS STATION kallar medlemmarna till ÅRSSTÄMMA
torsdag 25 april 2019, kl 18.00, på Hindås station
Dagordning
1. Val av mötesordförande och sekreterare
2. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
3. Fastställande av föredragningslistan
4. Fastställande av röstlängd
5. Godkännande av kallelse
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det senaste året
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Beslut om antal ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare, mandatperiod, ev ersättning till styrelse m fl.
11. Val av ordförande i föreningen
12. Val av kassör i föreningen
13. Val av övriga styrelseledamöter samt ev. ersättare
14. Val av revisorer och ersättare
15. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma
16. Val av ombud till övriga föreningar.
17. Val av valberedning
18. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift
19. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet
20. Vid årsmötet väckta frågor
21. Mötet avslutas
Årsmöteshandlingarna delas ut vid mötet.

Glöm inte att betala MEDLEMSAVGIFTEN för 2019 – 100 kr
Betalas till vårt bankgiro 286-5624
eller med SWISH 123 370 36 91

www.hindasstation.se

maj
2
tor
Veteranfordonsträff
maj 2 kl. 18:00 – 20:00

’Torsdagsträffar i Hindås’ – första torsdagen i månaden: 2 maj, 6 juni, 4 juli, 1 augusti
Välkomna  kl. 18:00-20:00 !

maj
5
sön
Nu är det gott att leva
maj 5 kl. 16:00

Visor, dikter och berättelser av och om Olle Adolphson med Åsa Johansson och Johan Ludvig Rask.

Kända och okända visor av den fantastiske musikern, diktaren, poeten, estradören och kompositören Olle Adolphson.
Åsa och Johan presenterar Olle Adolphsons visor och dikter på ett lekfullt sätt men med allvar och ömsinthet. Genom egna finurliga arrangemang får visorna nytt liv och artisterna för med sig åhörarna på en finstämd resa genom genom Olle Adolphsons liv och diktning.

”Visorna framförs i fina arrangemang med fantastisk musikalitet och variationsrikedom”

”Deras röster blandades helt underbart”

  • Åsa B Johansson: Sång, violin, dragspel och piano. Åsa är frilansande musiker och med i grupper som STRÅF och Slabang.
  • Johan Ludvig Rask: Sång, gitarr och slagverk. Johan är frilansande musiker och driver Rabbit Hole Studios i Brewhouse | Göteborg.

Både Åsa och Johan är medlemmar i den nyskapande kören Sångensemblen Amanda som 2016 tilldelades Olle Adolphsons stipendium.

Läs mer: http://www.kulturhallplats.hindasstation.se/

maj
6
mån
ARTSCAPE SAGA – inlämning berättelser om Hindås @ Heddas rum, Hindås station
maj 6 kl. 16:00 – 20:00

VI SÖKER DINA BERÄTTELSER OM HINDÅS  

Lämna in bilder, filmer, litteratur, myter, sagor och skrönor till Hindås station. Var med och skapa ett konstverk om Hindås! 

Din berättelse kommer bli en utställning. Utifrån den kommer en konstnär skapa ett urbant verk i Hindås som en del av projektet Artscape Saga i Göteborgsregionen. 

Utställningen visas 27 maj – 16 juni, under denna period skapas konstverket om Hindås.  

Lämna in dina berättelser om Hindås:
Må 6/5 – on 8/5 kl 16-20      
To 9/5 – fre 10/5 kl 12-16    
Lö 11/5 kl 10-15 

Du kan också maila info@hindas.se eller använda #ArtscapeSagaHindås fram till 19 maj.  

FAKTA OM ARTSCAPE SAGA 

Projektet genomförs av Artscape i nära samarbete med de deltagande kommunerna och Nordsjö färg och med stöd av Västra Götalandsregionen. 

Artscape är en ideell kulturorganisation och en av världens ledande aktörer inom urban samtidskonst. Artscape genomförde bland annat Sveriges första gatukonstfestival någonsin i Malmö 2014, Skandinaviens största urbana konstprojekt i Göteborg 2016 och ett av världens mest omfattande gatukonstprojekt i Värmland 2017. 

maj
7
tis
ARTSCAPE SAGA – inlämning berättelser om Hindås @ Heddas rum, Hindås station
maj 7 kl. 16:00 – 20:00

VI SÖKER DINA BERÄTTELSER OM HINDÅS  

Lämna in bilder, filmer, litteratur, myter, sagor och skrönor till Hindås station. Var med och skapa ett konstverk om Hindås! 

Din berättelse kommer bli en utställning. Utifrån den kommer en konstnär skapa ett urbant verk i Hindås som en del av projektet Artscape Saga i Göteborgsregionen. 

Utställningen visas 27 maj – 16 juni, under denna period skapas konstverket om Hindås.  

Lämna in dina berättelser om Hindås:
Må 6/5 – on 8/5 kl 16-20      
To 9/5 – fre 10/5 kl 12-16    
Lö 11/5 kl 10-15 

Du kan också maila info@hindas.se eller använda #ArtscapeSagaHindås fram till 19 maj.  

FAKTA OM ARTSCAPE SAGA 

Projektet genomförs av Artscape i nära samarbete med de deltagande kommunerna och Nordsjö färg och med stöd av Västra Götalandsregionen. 

Artscape är en ideell kulturorganisation och en av världens ledande aktörer inom urban samtidskonst. Artscape genomförde bland annat Sveriges första gatukonstfestival någonsin i Malmö 2014, Skandinaviens största urbana konstprojekt i Göteborg 2016 och ett av världens mest omfattande gatukonstprojekt i Värmland 2017. 

maj
8
ons
ARTSCAPE SAGA – inlämning berättelser om Hindås @ Heddas rum, Hindås station
maj 8 kl. 16:00 – 20:00

VI SÖKER DINA BERÄTTELSER OM HINDÅS  

Lämna in bilder, filmer, litteratur, myter, sagor och skrönor till Hindås station. Var med och skapa ett konstverk om Hindås! 

Din berättelse kommer bli en utställning. Utifrån den kommer en konstnär skapa ett urbant verk i Hindås som en del av projektet Artscape Saga i Göteborgsregionen. 

Utställningen visas 27 maj – 16 juni, under denna period skapas konstverket om Hindås.  

Lämna in dina berättelser om Hindås:
Må 6/5 – on 8/5 kl 16-20      
To 9/5 – fre 10/5 kl 12-16    
Lö 11/5 kl 10-15 

Du kan också maila info@hindas.se eller använda #ArtscapeSagaHindås fram till 19 maj.  

FAKTA OM ARTSCAPE SAGA 

Projektet genomförs av Artscape i nära samarbete med de deltagande kommunerna och Nordsjö färg och med stöd av Västra Götalandsregionen. 

Artscape är en ideell kulturorganisation och en av världens ledande aktörer inom urban samtidskonst. Artscape genomförde bland annat Sveriges första gatukonstfestival någonsin i Malmö 2014, Skandinaviens största urbana konstprojekt i Göteborg 2016 och ett av världens mest omfattande gatukonstprojekt i Värmland 2017. 

maj
9
tor
ARTSCAPE SAGA – inlämning berättelser om Hindås @ Heddas rum, Hindås station
maj 9 kl. 12:00 – 16:00

VI SÖKER DINA BERÄTTELSER OM HINDÅS  

Lämna in bilder, filmer, litteratur, myter, sagor och skrönor till Hindås station. Var med och skapa ett konstverk om Hindås! 

Din berättelse kommer bli en utställning. Utifrån den kommer en konstnär skapa ett urbant verk i Hindås som en del av projektet Artscape Saga i Göteborgsregionen. 

Utställningen visas 27 maj – 16 juni, under denna period skapas konstverket om Hindås.  

Lämna in dina berättelser om Hindås:
Må 6/5 – on 8/5 kl 16-20      
To 9/5 – fre 10/5 kl 12-16    
Lö 11/5 kl 10-15 

Du kan också maila info@hindas.se eller använda #ArtscapeSagaHindås fram till 19 maj.  

FAKTA OM ARTSCAPE SAGA 

Projektet genomförs av Artscape i nära samarbete med de deltagande kommunerna och Nordsjö färg och med stöd av Västra Götalandsregionen. 

Artscape är en ideell kulturorganisation och en av världens ledande aktörer inom urban samtidskonst. Artscape genomförde bland annat Sveriges första gatukonstfestival någonsin i Malmö 2014, Skandinaviens största urbana konstprojekt i Göteborg 2016 och ett av världens mest omfattande gatukonstprojekt i Värmland 2017. 

maj
10
fre
ARTSCAPE SAGA – inlämning berättelser om Hindås @ Heddas rum, Hindås station
maj 10 kl. 12:00 – 16:00

VI SÖKER DINA BERÄTTELSER OM HINDÅS  

Lämna in bilder, filmer, litteratur, myter, sagor och skrönor till Hindås station. Var med och skapa ett konstverk om Hindås! 

Din berättelse kommer bli en utställning. Utifrån den kommer en konstnär skapa ett urbant verk i Hindås som en del av projektet Artscape Saga i Göteborgsregionen. 

Utställningen visas 27 maj – 16 juni, under denna period skapas konstverket om Hindås.  

Lämna in dina berättelser om Hindås:
Må 6/5 – on 8/5 kl 16-20      
To 9/5 – fre 10/5 kl 12-16    
Lö 11/5 kl 10-15 

Du kan också maila info@hindas.se eller använda #ArtscapeSagaHindås fram till 19 maj.  

FAKTA OM ARTSCAPE SAGA 

Projektet genomförs av Artscape i nära samarbete med de deltagande kommunerna och Nordsjö färg och med stöd av Västra Götalandsregionen. 

Artscape är en ideell kulturorganisation och en av världens ledande aktörer inom urban samtidskonst. Artscape genomförde bland annat Sveriges första gatukonstfestival någonsin i Malmö 2014, Skandinaviens största urbana konstprojekt i Göteborg 2016 och ett av världens mest omfattande gatukonstprojekt i Värmland 2017. 

maj
11
lör
ARTSCAPE SAGA – inlämning berättelser om Hindås @ Heddas rum, Hindås station
maj 11 kl. 10:00 – 15:00

VI SÖKER DINA BERÄTTELSER OM HINDÅS  

Lämna in bilder, filmer, litteratur, myter, sagor och skrönor till Hindås station. Var med och skapa ett konstverk om Hindås! 

Din berättelse kommer bli en utställning. Utifrån den kommer en konstnär skapa ett urbant verk i Hindås som en del av projektet Artscape Saga i Göteborgsregionen. 

Utställningen visas 27 maj – 16 juni, under denna period skapas konstverket om Hindås.  

Lämna in dina berättelser om Hindås:
Må 6/5 – on 8/5 kl 16-20      
To 9/5 – fre 10/5 kl 12-16    
Lö 11/5 kl 10-15 

Du kan också maila info@hindas.se eller använda #ArtscapeSagaHindås fram till 19 maj.  

FAKTA OM ARTSCAPE SAGA 

Projektet genomförs av Artscape i nära samarbete med de deltagande kommunerna och Nordsjö färg och med stöd av Västra Götalandsregionen. 

Artscape är en ideell kulturorganisation och en av världens ledande aktörer inom urban samtidskonst. Artscape genomförde bland annat Sveriges första gatukonstfestival någonsin i Malmö 2014, Skandinaviens största urbana konstprojekt i Göteborg 2016 och ett av världens mest omfattande gatukonstprojekt i Värmland 2017. 

maj
25
lör
Vår på Hindås – Tema: SKOG @ Hindås centrum
maj 25 kl. 10:00 – 15:00

Vår på Hindås – Tema: Skog

En dag för hela familjen! Bland annat motorsågsskulptering med Björns Motorsågskonst och ett flertal samarbetspartners.
Demonstration av Logosol.
Gratis popcorn och sockervadd till alla barn under 140 cm.
Ponnyridning, prova på att dreja i keramikverkstaden, ansiktsmålning, levande musik inne i stationshuset där det även är café.
Second hand i Röda Korsets nya butik i lokalen Valvet.
Med mera!