Nystart för Hindås station

2012 köpte Härryda kommun Hindås stationshus av Trafikverket. Hindås station är en välkänd byggnad av kulturhistoriskt värde, starkt förknippad med Hindås samhälle. Nu ska huset bli den gemensamma samlingspunkten för Hindås.

Som en naturlig fortsättning på kommunprojektet INITIATIV HINDÅS, TECT-projektet samt MEDBORGARDIALOGEN 2014, har verksamheten i Hindås station övergått till föreningsdrift. Fritidsföreningen Form och Bild hyr under en övergångsperiod största delen av stationshuset från den 1 juli 2015 på ett år, med möjlighet till förlängning.

Föreningen ansvarar för drift, uthyrning, marknadsföring och samordning av verksamheten i samråd med kulturverksamheten i Härryda kommun. Samordnare är Mette Waldrop.

En arbetsgrupp med föreningar som är aktiva i huset tar gemensamt med samordnare fram strategier och idéer för att ansvara för fortsatt drift och siktar mot att bilda en gemensam förening med representanter från olika Hindåsföreningar- och organisationer som tillsammans med samordnare och Härryda kommun kan fortsätta uppdraget utifrån kommunens kommande planer för Hindås station.

Arbetsgruppen bildade en bygdegårdsförening i november 2015.

Genom nytänkande och i nära kontakt med Hindåsborna vill vi hitta bra lösningar, locka nya aktörer, skapa engagemang, variation, göra huset till en naturlig mötesplats och öppna för mer verksamhet i stationshuset.

Vi vill att Hindås stationshus i framtiden ska fungera som ett naturligt NAV i Hindås.