Vi har sedan starten haft ett flertal projektidéer och skickat in olika ansökningar. Några av projekten har blivit beviljade! Mer information hittar du här:

Under 2017 medverkar vi även i Bygdegårdarnas Riksförbunds nationella projekt: