När:
11 december, 2023 kl. 18:00 – 19:00
2023-12-11T18:00:00+01:00
2023-12-11T19:00:00+01:00
Pris:
Gratis

Kallelse till ÅRSMÖTE för bygdegårdsföreningen

HINDÅS STATION verksamhetsår 2022 (org nr 802499–0213)

TID: Måndag 11 december 2023, kl. 18.00

PLATS: Hindås stationshus

Dagordning

 1. Val av mötesordförande och sekreterare
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av föredragningslistan
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Godkännande av kallelsen
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och den ekonomiska berättelsen
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelse och beslut om ledamöter
 11. Val av ordförande
 12. Val av ledamöter
 13. Val av revisor
 14. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma
 15. Val av ombud till övriga föreningar
 16. Val av valberedning
 17. Beslut om medlemsavgift
 18. Framställningar och förslag från styrelsen och medlemmar
 19. Mötet avslutas