I projektet ”Hindås tillsammans” vill vi få boende i Hindås att mötas kring det gemensamma intresset för bygdens intressanta historia som friluftsort och luftkurort.

Berättarträffar inomhus med olika lokala historiska teman. Till varje träff bjuder vi in en särskild gäst/gäster som har unika kunskaper om kvällens tema. Vi bjuder på en enkel fika.