Hindås Friluftsort

Hindås har medverkat genom Anders Fors i ”Vår historia berättar”, ett leaderprojekt inom Göteborgs Insjörike. Det togs bland annat fram en besöksguide i form av en app som du hittar här: http://varhistoriaberattar.se/Bes%C3%B6ksguide.html

Projektet arbetar nu vidare i ett ideellt nätverk bestående av olika kulturföreningar: VÅR HISTORIA BERÄTTAR.

1692f96053-VHB_logga

Snart kan vi erbjuda följande:

  • Bildvisning ”Hindås Friluftsort”, historieguidning med mera! Kontakta oss, så berättar vi mer.