Historik

Tack till Christer Falk för det fina reportaget från vår invigning 🙂
Finns på YouTube


Yngve_RasmussenGöteborg–Borås Järnväg (GBJ) var namnet på järnvägen mellan Göteborg och Borås under tiden järnvägen ägdes av ett enskilt järnvägsbolag (Göteborg-Borås järnvägs ab). Banan byggdes mellan 1892-1894, tillhör staten sedan 1941 och ingår numera i Trafikverkets bannät som en del av Kust till kust-banan. Det nationalromantiska stationshuset vi kan se i dag ritades av den svenske arkitekten Yngve Rasmussen och stod klart 1907.


Klippt från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift:

Från att ursprungligen hava varit en av banans obetydligaste stationer har Hindås numera blivit den station, som är känd ej blott inom den närmaste trakten utan över hela landet. Upprinnelsen till denna framgång daterar sig från år 1904, då Göteborgs idrottsförbund dit förlade sin vintersport. Det utmärkta klimatet blev känt, och det dröjde icke länge, förrän Hindås stora turisthotell blev verklighet. Göteborgarna vilja också gärna bygga och bo i den härliga skogstrakten. Ett villasamhälle är under god start, kyrkan, Tyringe helpension för flickor, en kuranstalt för nervsjuka m.fl. anläggningar visa den utveckling som platsen undergått.

Om söndagarna går »Hindåsexpressen» från Göteborg till Hindås och åter, medförande ett stort antal resande, mest ungdom. Biljettpriset för den 35 km. långa färden var före kriget 1 kr. tur och retur, nu 1 kr. 50 öre.Hindås station year 1924