Årets lokala utvecklingsgrupp 2019

13 mars 2019 tilldelades vi priset som Årets lokala utvecklingsgrupp av organisationen Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen

Motiveringen löd:

Föreningen har arbetet enligt IOP-modellen (Idéburet Offentligt partnerskap) och utifrån perspektivet att tillvarata lokalsamhällets intressen.
Samarbetet med Härryda kommun med bl.a. medborgardialog och möten har gett ett gott resultat. Ett bra underlag med medverkan vid planering och genomförande av restaureringen av det anrika stationshuset har resulterat i en varsam renovering.
Hindås station är numera ett föreningsdrivet kulturhus där föreningen ansvarar för drift, uthyrning, marknadsföring och samordning.