Bygdegårdsföreningen

Följande personer, föreningar och organisationer är representerade i den nya styrelsen fram tills nästa årsstämma 2023:

1. Anders Fors, ordförande  Hindås Skidklubb, Gyllene Hinden, Hindås Kommunalförening, Erik Boströms Stiftelse

2. Mette Waldrop, kassör  Gyllene Hinden, Fritidsföreningen Form och Bild, Hindås Kommunalförening, Hindås Företagare, Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen, RFIO Härryda kommun (Rådet för idéburna organisationer)

3. Gun Lorangson, sekreterare  Röda Korset Härryda

4. Tord Gustavsson, ledamot SPF Björken, Röda Korset Härryda

5. Heli Gading, ledamot Hindås Företagare, Fritidsföreningen Form och Bild

6. Ann-Kristin Sundqvist, ledamot  Hindåsgården

7. Mia Branzell, ersättare  f.d. Kulturhållplats Hindås station

8. Egil Gry, ersättare  f.d. Hindås Kulturfestival

Revisor:

  • Richard Eggen  Hindåsmäklaren

  • Organisationsnummer 802499-0213
  • Bankgiro 286-5624
  • SWISH 1233703691