Medlemskap

Alla över 18 år är välkomna som medlemmar i vår bygdegårdsförening. Kostnaden är endast 100 kr per år och medlemskapet är personligt.

Medlemskapet krävs för att få hyra våra lokaler. Det innebär också förhandsinformation om kommande evenemang och möjlighet att påverka vilka aktiviteter du vill ha i vårt fina stationshus! Bygdegårdsförenings nya styrelse representeras av olika personer, föreningar och organisationer i Hindås. Vill du veta mer vår förening? Klicka här

 Om du vill hjälpa till med olika uppgifter i föreningen eller huset, skicka gärna e-post till info[at]hindasstation.se


Grupp

En bygdegård är:

  • En allmän samlingslokal, tillkommen på bygdens initiativ och öppen att hyra.
  • Välkomnar alla med demokratisk värderingsgrund.
  • Bärs av, i huvudsak, ideella insatser från människorna i bygden.
  • Ger möjlighet till gemenskap och fest, kunskap och kultur.
  • Ger människan möjligheter att växa och bygden möjligheter att utvecklas.

Bygdegårdsrörelsen är en folkrörelse i människors närmiljö och vardag.

Vi är medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund