Musik utan gränser – i Hindås

Genom samverkan med bland annat World Music Culture Club, och lokala musikanter få till stånd musiklektioner och musikmöten med olika musikstilar. 

Projektet får stöd från Västra Götalandsregionen och pågår p.g.a. renoveringen bland annat i kulturskolans lokaler i Landvetter och leds av Anders Fors i samverkan med David Bäck och Röda Korset Hindåskretsen.
Slutredovisning 30 juni 2018.