”Initiativ Hindås station”

Nystart för Hindås station

2012 köpte Härryda kommun Hindås stationshus av Trafikverket. Hindås station är en välkänd byggnad av kulturhistoriskt värde, starkt förknippad med Hindås samhälle. Nu ska huset bli den gemensamma samlingspunkten för Hindås.

Som en naturlig fortsättning på kommunprojektet INITIATIV HINDÅS, TECT-projektet samt MEDBORGARDIALOGEN 2014, har verksamheten i Hindås station övergått till föreningsdrift. Fritidsföreningen Form och Bild hyrde under en övergångsperiod största delen av stationshuset från den 1 juli 2015 på ett år. Föreningen ansvarade för drift, uthyrning, marknadsföring och samordning av verksamheten i samråd med kulturverksamheten i Härryda kommun.  En arbetsgrupp med föreningar som var aktiva i huset tog gemensamt fram strategier och idéer för den  fortsatta driften. Arbetsgruppen bildade en ny bygdegårdsförening i november 2015. Bygdegårdsföreningen övertog driftsansvaret i ett treårigt IOP-avtal med Härryda kommun med möjlighet till förlängning.

Genom nytänkande och i nära kontakt med Hindåsborna vill vi hitta bra lösningar, locka nya aktörer, skapa engagemang, variation, göra huset till en naturlig mötesplats och öppna för mer verksamhet i stationshuset.

Vi vill att Hindås stationshus i framtiden ska fungera som ett naturligt NAV i Hindås.