UKRAINA

🇺🇦 ETT STORT TACK ♥️ från oss till ALLA som kom till stationshuset med varor och/eller skänkte pengar via swish under helgen 5-6 mars! 🇺🇦
Hjälp oss genom att swisha till 1234977278 (Hindås station). Vi redovisar löpande nedan vad som händer med det som skänkts till oss.

Siv Kellgren / Simon Berntsson / Mette Waldrop

INSAMLAT BELOPP, 11 mars kl. 16.17: 32 333 kr

Uppdatering 23 mars: Av insamlade medel har hittills 3 750 kr överförts 4 mars via bank direkt till vår kontakt Oleg i Kiev för inköp av akuta saker.

Det visade sig sedan att det skulle bli för riskabelt att överföra pengar till Ukraina, så då beslutade vi att 11 mars skänka resterande summa på 28 583 kr till UNHCR. Den summan kommer nu att dubbleras tack vare stiftelsen Akelius Foundation. Läs mer: https://sverigeforunhcr.se/blogg/akelius-dubblar-insamlingen-till-ukraina.

Diplom UNHCR

Vi fick även in en del kläder som inte gick att skicka vidare. Detta har hämtats av Reningsborg och intäkterna kommer att gå till Ukraina.

Vårt swishnummer är fortfarande öppet för bidrag men det går lika bra att skänka direkt till exempelvis UNHCR. Akelius Foundation dubblar pengarna som kommer dit till och med 31 mars!

Uppdatering 6 mars, kl. 16:20: Sändningen har nu kommit fram till Debica i Polen.

Uppdatering 4 mars, kl. 09:32: 2 ton med varor går nu iväg i en första sändning med släp med vänner via Litauen till Polen. Resten kommer att gå med lastbil snarast möjligt.