Ett fantastisk heldagsprogram med en mängd aktiviteter och föreläsare från Hindås med omnejd är under planering! Mer info kommer.

Ett samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad